Intro
Programma
Aanmelden
Nieuws en Links
Bundel
Streams

Datum: 15 oktober 2004
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Contact: info@auteursrechtsymposium.nl
Locatie: Veilingzaal Beurs van Berlage
Damrak 277, INGANG Beursplein 1
1012 ZJ Amsterdam


Programma:

9.30 - 10.00 Aanvang met koffie
   
10.00 - 10.15 Opening
  Dagvoorzitter: Erik Huizer, hoogleraar Internettoepassingen aan de Universiteiten van Twente en Utrecht en directeur business development bij het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB).
   
10.15 - 11.15 Auteursrecht in Europa en Nederland, hier en nu
  Spreker: Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat te Amsterdam.
  Onderwerp: Alberdingk Thijm zal o.a. de huidige regelingen en daarmee samenhangende problematiek schetsen.
   
11.15 - 12.00 Voorbeelden van alternatieve systemen en transactiemodellen
  Spreker: Nol Verhagen, voorzitter van de juridische commissie van FOBID en werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Maarten Verboom, adjunct-directeur van FNB, de organisatie die informatie toegankelijk maakt voor mensen met een leeshandicap.
  Onderwerp:

Verhagen zal het samenwerkingsverband tussen Nederlandse universiteiten, het Digital Academic Repositories (DARE)-programma, behandelen.
Verboom zal o.a. ingaan op DRM en de toegankelijkheid van digitale informatie voor mensen met een leeshandicap.
Ook worden er twee korte video-interviews getoond met vertegenwoordigers van projecten uit de Open Content wereld; de Internet Archives en Simuze.

   
12.00 - 13.00 Lunch
   
13.00 - 14.00 De toekomst van het auteursrecht, DRM met een vriendelijk gezicht
  Spreker: Bernt Hugenholtz, hoogleraar informatierecht, Instituut voor Informatierecht (IViR) te Amsterdam.
  Onderwerp: Hugenholtz zal zijn visie uitspreken over de toekomst van het auteursrecht in het algemeen en zal deze toespitsen op de toekomst van DRM en alternatieve systemen zoals een breedbandheffing. Hij zal uiteenzetten dat DRM ook een (gebruiks)vriendelijk gezicht kan hebben, waarbij hij onder meer aandacht zal besteden aan de Creative Commons licentie.
   
14.00 - 14.15 Korte pauze
   
14.15 - 15.00 DRM vs. Heffingen
  Spreker: Kamiel Koelman (Vrije Universiteit) Amsterdam
Wilfred Dolfsma (Universiteiten Rotterdam en Maastricht) die tijdens dit uur zijn economisch onderzoek zou presenteren is helaas door de griep geveld.
  Onderwerp: Koelman zal in zijn bijdrage heffingen op internet toegang en DRM tegen het licht houden.
   
15.00 - 15.30 Korte pauze met koffie/thee
   
15.30 - 16.45 Debat met politici over hun toekomstvisie op het auteursrecht en de rechten van gebruikers op internet
  Sprekers: Debat met Martijn van Dam (Tweede Kamer PvdA), Ankie Broekers-Knol (Eerste Kamer VVD), Kees Vendrik (Tweede Kamer GroenLinks) en Nicolien van Vroonhoven (Tweede Kamer CDA).
   
16.45 - 17.30 Borrel


 
XS4ALL
Bits of Freedom
NLnet
Ministerie van economische zaken