Intro
Programma
Aanmelden
Nieuws en Links
Bundel
Streams
XS4ALL
Bits of Freedom

Stichting Bits of Freedom en XS4ALL Internet organiseren, financieel ondersteund door het minsterie van Economische Zaken en Stichting NLNet:

Auteursrecht symposium
Alternatieve modellen voor auteursrecht


Datum: 15 oktober 2004
Locatie: Veilingzaal, Beurs van Berlage, Amsterdam
Website: www.auteursrechtsymposium.nl

Internet heeft de distributie-mogelijkheden voor muziek en film enorm vergroot. Terwijl veel gebruikers nieuwe mogelijkheden verkennen om muziek te verspreiden en te delen, lijken de platenmaatschappijen vooral de negatieve kanten te benadrukken. Dalende CD-verkopen worden 1 op 1 geweten aan file-sharing, zonder rekening te houden met verschuivingen in het consumentenbudget ten gunste van bijvoorbeeld DVD's, games en mobiele telefonie. Het downloaden van muziek via internet voor privé-gebruik wordt als diefstal betiteld, of zelfs als 'piraterij', terwijl volgens de minister downloaden gewoon is toegestaan, ook van een illegale bron. Bovendien worden er nauwelijks volwaardige alternatieven gepresenteerd voor legale download van muziek.

Via rechtszaken tegen makers van peer-to-peer software en tegen individuele internetters in de Verenigde Staten en in Europa proberen collectieve beheersorganisaties het tij te keren. Daarnaast voeren de beheersorganisaties een sterke politieke lobby. Nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom dicteren een sterke uitbreiding van de rechten van makers en hun vertegenwoordigers in het digitale domein. De nieuwe Auteurswet beschermt niet alleen het auteursrecht, maar verbiedt ook het doorbreken van elke technische voorziening. Dat geldt ook als het gaat om volstrekt legaal gebruik, zoals het maken van een thuiskopie, of het bekijken van werken die in het publieke domein terecht zijn gekomen.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de omzetting van de richtlijn ‘Auteursrecht in de informatiemaatschappij’ is een motie aangenomen die de regering verplicht de Kamer nog dit jaar een actualisatie te sturen van het toekomstperspectief voor het auteursrecht, "waarbij expliciet wordt ingegaan op de houdbaarheid en handhaafbaarheid van het huidige rechtenstelsel en de belangen van consumenten en eerlijke mededinging." (Op 13 oktober 2004 presenteerde de Minister een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn prioriteiten voor het auteursrechtbeleid uiteen zet. Deze brief is hier te vinden.)

Bits of Freedom en XS4ALL willen hierop een voorschot nemen door het meest precaire vraagstuk aan te kaarten: hoe auteursrechten in een digitale omgeving beschermd kunnen worden zonder gebruikersrechten uit te kleden en welke concrete alternatieven denkbaar en haalbaar zijn om makers van creatieve werken te compenseren voor hun inspanningen. Na afloop van het congres verschijnt een bundel met bijdragen van de sprekers. De bundel en de presentaties van de sprekers zullen op de website worden gepubliceerd. Stichting NLNet en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen het symposium met een financiële bijdrage.

 
XS4ALL
Bits of Freedom
NLnet
Ministerie van economische zaken